Zapraszamy na zdjęcia w naszej walentynkowej Fotobudce!Udział w projekcieZapraszamy!Posiadamy szeroki wybór pozycji książkowych!Klub planszówekLekcja biblioteczna :)

Historia biblioteki

Zachowana dokumentacja biblioteczna nie jest w stanie ani wskrzesić tamtych lat, ani przybliżyć wiarygodnie Tych, którzy organizowali powszechny dostęp do książki w tamtych latach. Jeżeli coś można, to zaryzykować pogląd, iż kształt organizacyjny biblioteki tworzyli entuzjaści z potrzeby serc i intuicji.

Ponad pól wieku temu, a dokładnie w styczniu 1949 roku biblioteka rozpoczęła działalność w lokalu przy ul. Wolności. Księgozbiór w pierwszym roku stanowił 840 woluminów. W miarę upływu czasu następował szybki rozwój, zarówno księgozbioru jak i czytelnictwa. W ciągu pierwszych dziesięciu lat liczba książek wzrosła ponad dziesięciokrotnie , a na 50 rocznicę działalności wynosiła już 32,5 tys.

Zajmowany przez bibliotekę lokal stawał się zbyt ciasny, więc przeniesiono ją najpierw do MDK, a później do budynku przy ul. Kluczborskiej. Na 80 m2 powstała wypożyczalnia i czytelnia. Było tam przytulnie i estetycznie.

Rok 1978 przyniósł kolejną zmianę. Bibliotece przyznano lokal o powierzchni 199 m2 przy ul. Opolskiej, który był naszą siedzibą do tej pory. Lepsze warunki pracy, systematyczny dopływ nowości, to czynnik, które pozwoliły na właściwe wykorzystanie zbiorów. Utworzony został  oddział dla dzieci, które dotąd nie miały swojego miejsca. Zorganizowano także wypożyczalnię dla dorosłych i czytelnię.

W 1979 roku w bibliotece odbyła się uroczystość nadania imienia. Patronem biblioteki został Jakub kania – śląski poeta ludowy, działacz oświatowy i narodowy.

Oprócz udostępniania zbiorów prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa. Wśród form pracy upowszechniających czytelnictwo należy wyróżnić lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania autorskie. Dotychczas naszą placówkę odwiedzili: Kazimierz Kowalski, Stefan Chmielnicki, Nina Kracherowa, Henryka Wolna, Wanda Chotomska, Ewa Nowacka, Marta Fox, Wiesław Drabik, Grzegorz Kasdepke, Małgorzata Budzyńska, Joanna Olech, Paweł Beręsewicz, Barbara Gawryluk, Izabella Klebańska,  Jolanta Risch oraz Elżbieta Dzikowska i Marek Krajewski.

W 1988 roku nasza biblioteka wyróżniona została w konkursie „Złoty Wawrzyn dla Twórcy, Złoty Wawrzyna dla Biblioteki.

W siedzibie przy ul. Opolskiej pracowaliśmy 31 lat. W tym czasie i  to miejsce okazało  się zbyt ciasne, a wilgoć w nim panująca nie służyła ani książkom ani pracownikom.
W 2007 roku zaczęły się kolejne starania o zmianę lokalu. Należało jednak najpierw zdobyć na to środki finansowe. Kilka wniosków składanych przez gminę do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyniosły oczekiwanych środków.

Dopiero 2009 rok i wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przyniosły oczekiwane zmiany. Otrzymane fundusze pozwoliły na wyremontowanie części budynku po szkole i przystosowanie pomieszczeń na cele biblioteki. Zakupiono nowe meble, oraz sprzęt komputerowy. Biblioteka zyskała jasną, dużą i przede wszystkim suchą przestrzeń na miarę XXI wieku.

Newsletter
Kalendarz
Facebook