Wystawa z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Boże Narodzenie 2013 - lekcje biblioteczne

Informacje o projekcie

Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu Gminy Wołczyn pn.

„Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wołczynie.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„ Inwestujemy w Twoją Przyszłość”

Newsletter
Kalendarz
Facebook