Zapraszamy na zdjęcia w naszej walentynkowej Fotobudce!Udział w projekcieZapraszamy!Posiadamy szeroki wybór pozycji książkowych!Klub planszówekLekcja biblioteczna :)

Wydarzenia i aktualności

Zobacz wszystkie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA  UŻYTKOWNIKÓW  MiGBP W WOŁCZYNIE

Szanowny Czytelniku/Użytkowniku!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie informuje:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jakuba Kani
   w Wołczynie, ul. Sienkiewicza 5

2. Inspektorem danych osobowych w MiGBP w Wołczynie jest Robert Duda; adres e-mail:   
    r.duda@huczynski.pl

3. Dane osobowe pozyskiwane są w celu odzyskania udostępnionych zbiorów bibliotecznych, 
   dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia,
   świadczenia usług informacyjnych oraz do celów statystycznych.

4. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi
   w obowiązujących przepisach prawa (ustawowy wykaz danych podlegających przetwarzaniu przez
   biblioteki)

5. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru  
    Gospodarczego.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
    przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, zapomnienia oraz wniesienia skargi do organu
    nadzorczego.

7. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych   
    Osobowych.

8. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji kiedy zezwalają na to 
    przepisy lub osoba wyraziła na to pisemną zgodę.

9. Dane osobowe użytkownika biblioteki są przechowywane po utracie przez niego tego statusu, przez
    5 lat. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy , gdy użytkownik jest dłużnikiem lub
    ciążą na nim wobec biblioteki zobowiązania innego rodzaju. 

10. Przy zapisie do biblioteki dzieci i młodzieży do lat 17, do zbierania i przetwarzania danych
      wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Newsletter
Kalendarz
Facebook