Informacje o projekcie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Celem Priorytetu 1, który jest realizowany w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest zwiększenie możliwości bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Istotnym elementem, który ma duży wpływ na atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest odpowiednia liczba nowości wydawniczych, dostępnych w różnych formatach, które uwzględniają zróżnicowane preferencje czytelnicze (tj. publikacje tradycyjne, e-booki, audiobooki, synchrobooki).
Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa.

„Mała Książka – Wielki Człowiek” organizowany przez Instytut Książki.

Zapraszamy każde dziecko w wieku 3-6 lat po odbiór darmowych Wyprawek Czytelniczych (roczniki 2017, 2018, 2019, 2020). Aby wziąć udziału w projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej książki. W tym projekcie mogą także brać udział dzieci, które wcześniej zostały zapisane do Biblioteki (te, które nie odbierały Wyprawki Czytelniczej).

W darmowej Wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną do wieku oraz potrzeb przedszkolaka, a także otrzymają Kartę Małego Czytelnika. Podczaj każdej wizyty w bibliotece, która zakończy się wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajduję się także coś dla rodziców – przygotowana zostało dla nich broszura informacyjna, która przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o wielu korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Skip to content