O nas

Biblioteka w Wołczynie została założona w styczniu 1949 r. Działalność rozpoczęto od 840 książek. Stopniowo następował rozwój księgozbioru i czytelnictwa. Dziś zbiory biblioteki i jej filii to ponad 30 000 pozycji. W 20 – tą  rocznicę powstania biblioteki odbyła się uroczystość nadania imienia. 
Od tego momentu naszej bibliotece patronuje Jakub Kania (1872-1957) – poeta ludowy, powstaniec śląski, działacz oświatowy i narodowy.

20.10.2010 r. nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie biblioteki w nowym lokalu, w którym biblioteka mieści się do dziś, czyli w Wołczynie przy ulicy Sienkiewicza 5. Obecnie w skład MiGBP wchodzi biblioteka stopnia podstawowego (Wypożyczalnia i Czytelnia oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży) oraz dwie filie biblioteczne: 

  • w Komorznie (Główna 25, 46-264 Komorzno)
  • w Szymonkowie (ul. Młyńska 23, 46-250 Szymonków)

W 2010 r. rozpoczęto komputeryzację biblioteki w systemie SOWA. Aktualnie jest możliwość korzystania z katalogu online pod adresem: https://www.wolczyn-migbp.sowa.pl/– katalog obejmuje cały księgozbiór MiGBP razem z filiami.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jakuba Kani w Wołczynie jest miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej i użytkowników korzystających z jej usług. Poza wypełnianiem działalności podstawowej prowadzona jest również działalność edukacyjna, kulturalna i promocyjna.
Biblioteka oraz jej filie ściśle współpracują z pozostałymi instytucjami kulturalnymi oraz oświatowymi na terenie Gminy Wołczyn, dzięki czemu organizowanych jest wiele imprez o charakterze literackim bądź kulturalnym, w tym spotkania autorskie. W bibliotece w Wołczynie oraz jej filiach prowadzone są lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne, a także cykliczne zajęcia plastyczne odbywające się podczas wakacji oraz ferii zimowych. Oferta edukacyjna obejmuje dzieci przedszkolne i uczniów wszystkich typów szkół.

Biblioteka włącza się w ogólnopolskie akcje i programy promujące czytelnictwo – Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Mała Książka – Wielki Człowiek, Jak nie czytam, jak czytam, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania oraz w wiele innych akcji organizowanych na terenie naszej gminy. Swoją działalność promujemy poprzez stronę internetową oraz profil w mediach społecznościowych Facebook.

Biblioteka poza udostępnianiem książek w wersji papierowej zapewnia również swoim czytelnikom dostęp do czytelni internetowej IBUK Libra oraz do portalu ACADEMICA. Ponadto Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie działa w Konsorcjum Bibliotek Opolskich i bezpłatnie udostępnia określoną liczbę kodów na dany miesiąc do wypożyczalni e-książek LEGIMI. Liderem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Więcej informacji w zakładce e-booki.

Skip to content